Oprichting van de IVD is geëvalueerd

‘De IVD is stevig verankerd en heeft in twee jaar een goede positie verworven’. Dit is een van de conclusies in de evaluatie van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD). Een tijdelijke commissie heeft de oprichting van de IVD geëvalueerd en gebogen over haar doorontwikkeling in de komende jaren. Minister Ank Bijleveld en Inspecteur-Generaal Veiligheid Wim Bargerbos namen op 18 juni het evaluatierapport in ontvangst uit handen van Gertjan Bos, voormalig Inspecteur-Generaal bij het ministerie van Justitie, en LtGen b.d. Bart Hoitink, voormalig Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht.

De minister ondersteunt het onderzoek van de IVD naar de samenwerking met de andere, interne toezichthouders van Defensie en de mogelijkheden om meer samenhang en effectiviteit te bewerkstelligen. Voormalig IG Bos geeft aan: “Nu, twee jaar na oprichting, is een uitstekend moment om de organisatie en haar doelstellingen tegen het licht te houden. Na twee jaar is voldoende ervaring opgebouwd om wijzigingen aan te brengen en de inspectie nog beter op de toekomst voor te bereiden”. “Wat ons opviel was het enthousiasme van de medewerkers van de IVD om een bijdrage te leveren aan de evaluatie. Ook de collega’s bij Defensie en de gesprekken met de externe partijen leverde zeer waardevolle informatie. Iedereen is gericht op het versterken van het veiligheidsbewustzijn bij Defensie”, voegt LtGen b.d. Hoitink daaraan toe.

“De evaluatie levert waardevolle informatie op. Complimenten, en natuurlijk ook dingen die beter kunnen. We gaan de inzichten van de commissie gebruiken om de stapsgewijze ontwikkeling van de IVD in de komende jaren concreet vorm te geven. Dat biedt de medewerkers houvast en maakt duidelijk wat onze omgeving van de inspectie kan verwachten”, aldus Wim Bargerbos, Inspecteur-Generaal Veiligheid. De IVD is voornemens in 2023 een nieuwe evaluatie te laten doen.