Home van Inspectie Veiligheid Defensie

De Inspectie Veiligheid Defensie houdt toezicht op de fysieke en sociale veiligheid bij Defensie en werkt onafhankelijk. Sinds haar oprichting in 2018 beoordeelt zij gevraagd én ongevraagd de werking van beleid, de uitvoering van wet- en regelgeving in de praktijk en onderzoekt ernstige voorvallen.

De inspectie ziet het als haar missie om met haar toezicht Defensie te stimuleren de veiligheid van de defensiemedewerkers continu te verbeteren. Met haar toezichtactiviteiten levert de inspectie een bijdrage aan het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsbewustzijn, en aan het vergroten van het lerend vermogen van de organisatie als geheel.

Het werken zo veilig mogelijk maken, is echter een gezamenlijke opgave van de defensieorganisatie. Elke medewerker moet zich bewust zijn van veiligheidsrisico’s.

Want veiligheid vergt aandacht, steeds weer.

(Beeld van militairen. Het logo van de IVD verschijnt met de naam van de organisatie voluit geschreven. De muziek is rustig in maat met de beelden. Vervolgens zien we meer inzet van militairen. En de samenwerking tussen burgermedewerkers.)
VOICE-OVER Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen en burgers zetten zich in voor vrede, vrijheid en veiligheid in eigen land en in de wereld. Die belangrijke taak maakt Defensie divers. 
BEELDEN We zien verschillende BEELDEN die Defensie aan het werk laten zien.
VOICE-OVER Van varen, vliegen, vechten tot grenzen bewaken. Dit gebeurt onder verschillende omstandigheden, variërend van een leslokaal tot een uitzendgebied.
BEELDEN We zien BEELDEN van militairen van verschillende krijgsmachtdelen aan het werk. Met granaten, aan boord tot in de keuken.
VOICE-OVER Defensie werkt met springstof, wapens en vervoert gevaarlijke stoffen, maar ook met voedsel en mensen. Operationele inzet is nooit zonder risico’s, maar bij opleiden, oefenen, in de werkplaats en op kantoor moet iedere defensiemedewerker veilig kunnen werken.
Zowel militairen als burgermedewerkers, zowel in Nederland als in het buitenland. 
BEELDEN We zien een kantoor situatie waar een mannelijke medewerker ongewild aan de schouder van een vrouwelijke medewerker zit.
VOICE-OVER Hun fysieke en sociale veiligheid is belangrijk. 
BEELDEN In beeld zien we grafische afbeeldingen die de VOICE-OVER verduidelijken. Het gaat hier om de onderwerpen: Voorvalonderzoek, Thematisch onderzoek en Systeemgericht onderzoek.
VOICE-OVER De Inspectie Veiligheid Defensie houdt daar toezicht op met behulp van drie soorten onderzoek:
-voorvalonderzoek, bijvoorbeeld na een ongeluk of incident.
-thematisch onderzoek, zoals het thema veiligheid in opleidingen.
-systeem gericht onderzoek, om te beoordelen of veiligheid goed is georganiseerd op het werk.
De Inspectie Veiligheid Defensie voert haar toezichttaken onafhankelijk uit en is transparant over de resultaten. Ze maakt haar onderzoeken openbaar en rapporteert rechtstreeks aan de minister.
BEELDEN We zien hier BEELDEN van inspecties en het aanleren van veilig gedrag.
VOICE-OVER Met haar onderzoeken houdt de inspectie Defensie een spiegel voor. Zij stimuleert Defensie om de veiligheid steeds te blijven verbeteren. De Inspectie Veiligheid Defensie houdt Defensie scherp door te beoordelen of ze doet wat ze heeft beloofd. En of beleid werkelijk merkbaar is op de werkvloer.
BEELDEN We zien BEELDEN dat werken veilig verloopt. Door te stoppen met de onveilige handeling en een lerend vermogen te laten zien.
VOICE-OVER Het lerend vermogen van Defensie staat voorop zodat iedere defensiemedewerker uiteindelijk zo veilig mogelijk kan werken. Die veiligheid vergt aandacht, steeds weer.
EINDE