Home

De Inspectie Veiligheid Defensie houdt toezicht op de fysieke en sociale veiligheid bij Defensie. Dit doet zij om te zorgen dat iedere defensiemedewerker veilig zijn of haar werk kan uitvoeren. De inspectie werkt onafhankelijk. Sinds haar oprichting in 2018 beoordeelt zij gevraagd én ongevraagd de werking van beleid, de uitvoering van wet- en regelgeving in de praktijk en onderzoekt ernstige voorvallen. Haar doel is het verhogen van de veiligheidscultuur binnen Defensie en het versterken van het lerend vermogen binnen onze organisatie. Het werken zo veilig mogelijk maken, is echter een gezamenlijke opgave van de defensieorganisatie. Elke medewerker moet zich bewust zijn van veiligheidsrisico’s.

Want veiligheid vergt aandacht, steeds weer.