Toegankelijkheid

De IVD wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden. De Rijksoverheid (en daarmee de IVD) besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring. Toegankelijkheidsverklaring ivd.nl

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. In november 2023 is een toegankelijkheidsonderzoek naar content uitgevoerd. Ook is een onderzoek naar techniek gedaan (PRO).
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.
Toegankelijkheidslabel van deze website

Toegankelijkheidslabel

Onderdelen waarop de website niet voldoet

Alle toegankelijkheidseisen uit de norm WCAG 2.1 gelden voor de pdf-bestanden op IVD.nl. Het streven van IVD.nl is om alle pdf-bestanden volgens de norm WCAG 2.2 A aan te bieden. Voor de oude documenten is dit nog niet het geval. 

Het kleurencontrast van achtergrond in combinatie met tekst van header en footer zijn te beperkt. Ook is kleuraccentuering bij hooveren te minimaal. Dit wordt meegenomen in rijksbrede aanpassingen door Platform Rijksoverheid Online.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met Rijksoverheid.nl.