Landmacht - Drie voertuigongevallen

Onderzoeksopzet ‘Drie voertuigongevallen in zes maanden’
24-10-2023   Drie eenzijdige ongevallen met voertuigen in een periode van zes maanden bij de landmacht. Dit was voor de Inspectie Veiligheid Defensie aanleiding om een onderzoek te starten. Het gaat om ongevallen tijdens oefeningen met een Mercedes Benz 290GD in Hoogersmilde (februari 2023) en in Oostenrijk (augustus 2023) en met een Fennek op oefenterrein de Vlasakkers (mei 2023). 

Mercedes Benz van Defensie op oefening in het veld

Probleemstelling

De inspectie gaat onderzoeken waardoor de ongevallen konden gebeuren en welke veiligheidsbarrières in de werkzaamheden wel of niet werkten. Er lijken overeenkomsten te zijn met de uitkomsten van eerdere IVD-onderzoeken naar voertuigongevallen (Fennek 2018 en Dingo 2019 ). Dit roept de vraag op of Defensie heeft geleerd van deze ongevallen. En zo nee, hoe dat kan worden verklaard. De IVD kijkt welke lering hieruit is te trekken om dergelijke voorvallen voortaan te voorkomen. 

Centrale onderzoeksvragen

Het onderzoek naar de voorvallen kent twee hoofdvragen:

  • Wat verklaart de ongevallen met de MB290GD’s en de Fennek? 
  • Welke overeenkomsten zijn er tussen deze voertuigongevallen en eerdere ongevallen met een Fennek (2018) en een Dingo (2019) die de IVD onderzocht?

Afhankelijk van het antwoord op de tweede vraag volgt een besluit voor een verdiepend onderzoek.

Onderzoeksaanpak

De IVD brengt de toedracht, de context en achterliggende factoren in kaart met behulp van interviews, documentenstudie en onderzoek ter plaatse. Voor de analyse naar de overeenkomsten van de actuele ongevallen met eerdere ongevallen gebruikt het projectteam de bewuste IVD-onderzoeksrapporten. 
De inspectie heeft een vaste werkwijze voor het uitvoeren van haar onderzoeken vastgelegd in het IVD-onderzoeksprotocol. Dit protocol is te raadplegen op de website van de IVD (www.ivd.nl).

Relatie met overige onderzoeken en instanties

De marechaussee voerde namens het Openbaar Ministerie strafrechtelijke onderzoeken uit naar beide voorvallen met de MB290GD, niet naar het voorval met de Fennek. Of het Openbaar Ministerie tot strafrechtelijke vervolging overgaat, is op dit moment nog niet bekend.