20231005 - Val van CV90-gevechtsvoertuig (Duitsland)

Altijd blijven opletten
05-10-2023  Als de omstandigheden waarin een militaire eenheid opereert veranderen, kunnen ook de risico’s veranderen. De eenheid moet die dan opnieuw in kaart brengen en zo klein mogelijk maken. Dergelijk situationeel risicomanagement past Defensie steeds vaker toe in de voorbereiding en planning van haar werkzaamheden. Maar ook in de uitvoering is het van belang veranderende risico’s scherp in de gaten te houden en daar ziet de Inspectie Veiligheid Defensie ruimte voor verbetering.

CV90

De inspectie komt tot deze aansporing aan het adres van Defensie na een onderzoek naar de val van een militair van een commandovoertuig CV90. Hij was bezig met herstelwerkzaamheden, viel van meer dan twee meter hoogte van het voertuig af en raakte ernstig gewond. Hoewel het voorval dateert uit 2019, zijn de inzichten in het rapport van de IVD anno 2023 onverminderd relevant. 

Risico’s op valgevaar niet onderkend

Maatregelen hadden de val kunnen voorkomen of de gevolgen ervan kunnen beperken. Er waren in dit geval geen maatregelen getroffen, omdat de eenheid het valgevaar van tevoren niet als risico had onderkend. De regelgeving bepaalde ook destijds al dat Defensie bij veranderende (werk)omstandigheden de risico’s opnieuw in kaart moet brengen en beheersmaatregelen moet treffen. Daarvan was bij het voorval evenmin sprake.

Verbeteringen zichtbaar

De afgelopen jaren wordt de verbetering van het veiligheidsmanagementsysteem en de toepassing van risicomanagement bij Defensie stilaan zichtbaarder. Defensie past steeds vaker risicoanalyses toe in de voorbereidings- en planningsfase van trainingen, oefeningen, operationele inzet en overige activiteiten. Dat is zonder meer een positieve ontwikkeling, die zij met kracht moet voortzetten. Maar uiteindelijk moeten beheersmaatregelen ook in de praktijk worden gebracht. De inspectie heeft herhaaldelijk moeten constateren dat dat nog niet vanzelfsprekend is.