Landmacht - Val van CV90-gevechtsvoertuig in Duitsland

Onderzoeksopzet val van CV90-gevechtsvoertuig in Duitsland

In de nacht van 5 op 6 september 2019 kwam een militair ten val vanaf de toren van een pantservoertuig CV90. Het ging om een sergeant-majoor van het herstelpeloton van de 43 MechBrig uit Havelte, die tijdens een oefening op het militaire oefenterrein Klietz bezig was met het onderhoud van het voertuig. Bij de val raakte hij ernstig gewond. De IVD onderzoekt het voorval.

Probleemstelling

Het onderzoek richt zich op de toedracht van het voorval, de veiligheidsvoorschriften, de veiligheidsvoorzieningen en de nazorg. De vraag is nadrukkelijk of er lessen te trekken zijn uit dit voorval. Op deze manier wil de IVD het lerend vermogen van de organisatie vergroten en de veiligheid van het personeel verbeteren.

Centrale onderzoeksvragen

De centrale onderzoeksvragen in dit onderzoek zijn:

  • Wat is er in de nacht van 5 op 6 september 2019 precies gebeurd?
  • Hoe is dit te verklaren?
  • Wat is ervan te leren?

De centrale onderzoeksvragen vallen uiteen in deelvragen, zoals wat de geldende voorschriften zijn of waren, en wat er na het ongeval is gebeurd.

Onderzoeksaanpak

Het onderzoek bestaat allereerst uit het verzamelen van feiten en documenten. Er worden interviews gehouden met betrokkenen en indien nodig wordt de ongevalslocatie bezocht. Het proces-verbaal van de Marchaussee maakt als document ook deel uit van het onderzoek. De analyse mondt uit in bevindingen en resultaten die de IVD in een rapport vastlegt. De inspectie legt het finale concept van het rapport voor een controle op feitelijke onjuistheden voor aan de direct betrokkenen.

Publicatie

De Inspecteur-Generaal Veiligheid biedt de bewindspersonen van Defensie het uiteindelijke onderzoeksrapport aan. Zij sturen het vervolgens conform de ‘Aanwijzingen inzake de rijksinspecties’ binnen zes weken naar de Tweede Kamer, al dan niet voorzien van een beleidsreactie. De IVD plaatst het rapport aansluitend op haar website www.ivd.nl.