20210211 - Vervoer gevaarlijke stoffen

Hele keten vervoer gevaarlijke stoffen vraagt om verbetering
11-02-2021  Van de maatregelen die de luchtmacht in 2017 heeft aangekondigd om het vervoer van gevaarlijke stoffen te verbeteren, is een deel nog niet uitgevoerd. Dit wijst onderzoek van de Inspectie Veiligheid Defensie uit. Zij concludeert ook dat zelfs de volledige uitvoering van deze maatregelen nog geen garantie is voor veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen door Defensie. In de hele keten van afzender tot controleur zijn er knelpunten. Een deel van deze problemen is te herleiden tot een structureel opleidingstekort bij Defensie op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De inspectie heeft onderzocht of de voorgenomen verbeteringen zijn uitgevoerd. De Commandant van de Luchtstrijdkrachten zelf heeft de maatregelen in 2017 aangekondigd na diverse voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen. Uit het onderzoek blijkt dat de luchtmacht drie van de zes maatregelen nog niet volledig heeft uitgevoerd, namelijk het volledig opleiden van leidinggevenden en medewerkers, en het agenderen van veiligheid in de relevante werkoverleggen. Wel hebben onderdelen inmiddels een veiligheidsadviseur en is de communicatie over veiligheid verbeterd.

Aanbevelingen in samenhang oppakken

Het ligt in de rede dat de luchtmacht de overige maatregelen uitvoert. De inspectie constateert echter dat daarmee de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen door Defensie nog niet is gewaarborgd. In de hele keten zijn er problemen. De inspectie doet hiervoor in haar onderzoeksrapport nog vier aanbevelingen en adviseert Defensie deze in samenhang op te pakken. De inspectie gaat toezien op de uitvoering van de aanbevelingen.

Maatregelen na geconstateerde overtredingen

Na diverse voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen heeft de Commandant Luchtstrijdkrachten een interne commissie onderzoek laten doen. Deze commissie deed zes aanbevelingen (2017). De commandant nam deze aanbevelingen over en gaf de opdracht deze uit te voeren. In juni 2018 werd in een dertigledendebat in de Tweede Kamer gesproken over het commissierapport en de uitvoering van de maatregelen. Kamerleden verzochten de staatssecretaris van Defensie onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de uitvoering van de aanbevelingen. De Inspectie Veiligheid Defensie heeft dat gedaan.