Landmacht - Onderzoeksopzet schietongeval Erbil (Irak)

Op zondag 21 augustus 2022 raakte een Nederlandse militair op Camp Bulldog in Erbil (Irak) gewond. Dit gebeurde door een ongecontroleerd schot tijdens wapenonderhoud door een collega. 

Doelstelling

De IVD wil bijdragen aan een veiliger defensieorganisatie. Het doel van dit onderzoek is te verklaren hoe het schietongeval op 21 augustus 2021 in Erbil heeft kunnen gebeuren. Onderzoek naar welke barrières al dan niet hebben gefunctioneerd in de aanloop naar het voorval en hier lessen uit te trekken, kunnen dergelijke voorvallen hopelijk in de toekomst worden voorkomen.

Onderzoeksvraag

De centrale vraag bij dit onderzoek is:
Wat verklaart dat het schietongeval op 21 augustus 2022 op Camp Bulldog te Erbil, Irak, zich kon voordoen waarbij een militair gewond raakte?

Onderzoeksaanpak

De IVD brengt de toedracht van het schietongeval in kaart via interviews, een documentenstudie en onderzoek ter plaatse. Zij interviewt relevante actoren en bestudeert documentatie. Het onderzoeksteam formuleert een referentiekader dat berust op regelgeving, beleid en procedures. Het onderzoeksteam legt de uitkomsten van het onderzoek vast in een rapport. Dit rapport geeft de belangrijkste bevindingen in relatie tot de onderzoeksvragen uit het onderzoek weer. 

Relatie met andere onderzoeken en instanties 

De marechaussee voert een strafrechtelijk onderzoek uit namens het Openbaar Ministerie, Militaire kamer, te Arnhem. Of het OM tot strafrechtelijke vervolging overgaat, is op dit moment nog niet bekend.

Publicatie

De Inspecteur-Generaal Veiligheid biedt het eindrapport aan de Minister van Defensie aan. Die stuurt het vervolgens in overeenstemming met de ‘Aanwijzingen inzake de rijksinspecties’ binnen zes weken naar de Tweede Kamer, al dan niet voorzien van een beleidsreactie. De IVD plaatst het rapport dan op haar website www.ivd.nl waarmee het openbaar is.