Landmacht - Onderzoeksopzet Quad-ongeval

Landmacht - Onderzoeksopzet Quad-ongeval

19-01-2024  De IVD onderzoekt de onderzoekswijze en rapportage van Defensie naar aanleiding van een quadongeval op 30 maart 2021 op het oefenterrein Leusderheide. De inspectie wil met haar onderzoek lessen trekken uit de wijze waarop de ingestelde Commissie van Onderzoek (CvO) het onderzoek uitvoerde en aanbevelingen formuleren voor toekomstige CvO-onderzoeken.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze zijn het onderzoek en de rapportage naar het quadongeval uitgevoerd en welke lering kan Defensie hieruit en uit andere, vergelijkbare onderzoeken door CvO’s trekken om de kwaliteit en volledigheid van dergelijke onderzoeken te verbeteren?”
 
Onder kwaliteit verstaat de IVD: de validiteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en onafhankelijkheid van het onderzoek. Onder volledigheid wordt verstaan: de mate waarin bij in het onderzoek, in relatie tot de onderzoeksvraag van het CvO, de beschikbare informatie is verzameld, gewogen, geselecteerd en is gebruikt.

Onderzoeksaanpak

De IVD brengt de onderzoekswijze in kaart met behulp van interviews en documentenstudie. Voor de analyse gebruikt de IVD het Defensie-referentiekader voor CvO-onderzoeken. De inspectie heeft een vaste werkwijze voor het uitvoeren van haar onderzoeken vastgelegd in het IVD-onderzoeksprotocol. Dit protocol is te raadplegen op de website van de IVD.