Defensie - Sociale veiligheid in vervolgopleidingen van onderofficieren

Onderzoeksopzet Sociale veiligheid in vervolgopleidingen van onderofficieren

23-08-2019 De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) doet onderzoek doen naar sociale veiligheid in vervolgopleidingen van onderofficieren. Leidinggevenden kunnen de sociale veiligheid binnen Defensie bevorderen, althans als zij daarvoor voldoende zijn toegerust. Zij spelen een cruciale rol in het creëren van een sociaal veilige werkomgeving en het zorgvuldig behandelen van signalen en meldingen van ongewenste gedragingen.

De IVD richt haar onderzoek op het zogenoemde middenkader, dat bij Defensie bestaat uit onderofficieren met een aantal jaren ervaring en startende officieren. De inspectie richt zich specifiek op de vervolgopleidingen van onderofficieren. Er zijn recent namelijk al onderzoeken uitgevoerd naar aspecten van sociale veiligheid op de initiële officiersopleidingen van de Nederlandse Defensie Academie. Onderofficieren geven leiding aan medewerkers op de werkvloer en hebben dagelijks contact met hen. Zij hebben een voorbeeldrol en de taak een sociaal veilige leer-, werk- en leefomgeving te creëren en onveilige situaties en ongewenst gedrag te signaleren en zorgvuldig en rechtvaardig af te handelen.

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is vast te stellen in hoeverre de vervolgopleidingen van onderofficieren hen toerusten voor toekomstige taken op het gebied van sociale veiligheid en of deze vervolgopleidingen hun een sociaal veilige leeromgeving bieden.

Aanpak

De inspectie bestudeert onder meer documenten van de opleidingsinstituten, houdt een enquête onder (oud-)leerlingen en voert gesprekken met het leidinggevende kader en (oud-)leerlingen. Zij analyseert de bevindingen en beoordeelt op basis van een referentiekader dat berust op het beleid van Defensie op het gebied van sociale veiligheid en de leerdoelen van de opleidingsinstituten. Tot slot stelt zij het eindrapport op met bevindingen en conclusies.

Publicatie

De Inspecteur-Generaal Veiligheid biedt het uiteindelijke onderzoeksrapport aan de bewindspersonen van Defensie aan. Zij sturen het vervolgens conform de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties binnen zes weken naar de Tweede Kamer, al dan niet voorzien van een beleidsreactie. De IVD plaatst het rapport dan op haar website www.ivd.nl waarmee het rapport openbaar is.