20231211 - Beheersing munitieveiligheidsrisico’s

Beheersing van munitieveiligheidsrisico’s
11-12-2023  Het beeld van de inspectie hoe de afzonderlijke schakels in de munitieketen functioneren, is overwegend positief. Zij keek naar de opslag, het beheer en transport van munitie voor oefeningen van de landmacht. Wel blijven er punten voor verbetering. Zo wisselen de defensieonderdelen onderling - maar ook intern - niet standaard kennis uit over het beheersen van munitieveiligheidsrisico’s. Het delen van geleerde lessen bij onveilige situaties en incidenten kan ten goede komen van de veiligheid. Ook adviseert de inspectie de organisatiedelen het competentie- en ervaringsniveau van personeel in de munitieketen vast te stellen om veilig te kunnen werken.

‘We hebben in ons onderzoek gekeken naar gecontroleerde omstandigheden. Tijdens een inzet in het buitenland kunnen omstandigheden minder gecontroleerd en onvoorspelbaar zijn. Dan zijn voldoende kennis, vaardigheden en ervaringen essentieel voor de veiligheid’, aldus de Inspecteur-Generaal Veiligheid, Wim Bargerbos. ‘Ondanks alle maatregelen blijft de wijze waarop Defensie met munitieveiligheidsrisico’s omgaat continue aandacht vergen’.

Verbeterpunten

Defensie moet de munitieveiligheid zowel in oefeningen als bij inzet op orde hebben en risico’s op dat terrein onderkennen en beheersen. In haar onderzoek ziet de IVD bij alle partijen dat de medewerkers bekend zijn met alles wat de wet- en regelgeving van hen vraagt. Het tekort aan personeel en gebrek aan ervaring vormt echter een risico voor de munitieveiligheid. Ook houdt de opslag van oude munitievoorraad de plek bezet om nieuwe voorraad aan te vullen en uit te breiden. 

Twee aanbevelingen

Uit het inspectieonderzoek komen een tweetal aanbevelingen voor Defensie naar voren:

  1. Verbeter zowel binnen als tussen de defensieonderdelen de structurele uitwisseling van kennis over de beheersing van munitieveiligheidsrisico’s. 
  2. Stel vast wat het niveau van competenties en ervaring moet zijn van personeel dat betrokken is bij de opslag, het transport en het gebruik van munitie om zowel bij oefeningen als inzet de munitieveiligheidsrisico’s te beheersen.

Thematisch onderzoek

De Inspectie Veiligheid Defensie doet voorvalonderzoeken en thematische onderzoeken. Het onderzoek hoe partijen bij de landmacht in deze zogenoemde munitieketen de veiligheidsrisico’s beheersen, is een van haar thematische onderzoeken. De inspectie keek naar de afzonderlijke schakels als het geheel. Ook onderzocht zij wat daarin de sterke punten en de verbeterpunten zijn. Het beeld is overwegend positief met enkele verbeterpunten.