20220906 - Duikongeval tijdens mijnenbestrijding (Belgie)

Duikveiligheid verder verbeteren
06-09-2022  Defensie verbetert haar duikveiligheid, maar de Inspectie Veiligheid Defensie concludeert na onderzoek dat er nog verdere aanvullingen nodig zijn. De inspectie pleit ervoor duikwerkzaamheden zorgvuldig te registreren en procedures in de geneeskundige keten bij veel voorkomende duikoperaties te standaardiseren. Daarnaast ziet de inspectie verbetermogelijkheden bij de interne communicatie over veranderingen. De inspectie komt tot deze conclusie na een onderzoek naar een duikongeval tijdens een mijnenbestrijdingsoperatie.

In april 2019 voerde de marine een mijnenbestrijdingsoperatie uit voor de Belgische kust. Een Nederlandse marineduiker werd onwel nadat hij boven water kwam na een duik van 36 meter diepte. De duiker hield blijvende klachten over aan dit voorval. Op basis van het onderzoek vond de IVD geen verband tussen de duik, het duiksysteem en het ontstaan van het voorval. Wel doet de inspectie drie aanbevelingen om de duikveiligheid verder te vergroten.

Mijnenjager Zr.Ms. Zierikzee

Registreer duikwerkzaamheden

Als eerste beveelt de inspectie aan duikwerkzaamheden zorgvuldiger te registreren. Van complexe duiken maakt Defensie al spraak- en video-opnames. De aanbeveling is dit ook te doen bij duiken die Defensie als risicovol aanmerkt.

Standaardiseer geneeskundige procedures

Voorts beveelt de inspectie aan procedures in de geneeskundige keten te standaardiseren. Het gaat daarbij om de afvoer en behandeling van gewonden in de gebieden waar de defensieorganisatie veel duikt, zoals de binnenwateren, de Noordzee, Noorwegen en het Caribisch gebied.

Communiceer over veranderingen

De laatste aanbeveling betreft het verbeteren van de interne communicatie bij veranderingen. De organisatie moet de risico’s van iedere verandering in vooraf kaart brengen en omschrijven hoe zij die beheerst. 

Thematisch onderzoek duiken

Het onderzoek leverde naast de aanbevelingen ook bevindingen op over het duiken bij Defensie in het algemeen. Deze worden meegenomen in een thematisch onderzoek naar duiken bij Defensie dat de inspectie later publiceert.

IVD: toezicht op fysieke en sociale veiligheid bij Defensie

De Inspectie Veiligheid Defensie houdt toezicht op de fysieke en sociale veiligheid bij Defensie. Zij beoordeelt de werking van beleid en de uitvoering van regelgeving in de praktijk en onderzoekt ernstige voorvallen. Met haar toezicht wil de inspectie de veiligheidscultuur en het lerend vermogen van Defensie versterken.