20221007 - Risico's bij BSB-opleiding

Meer oog voor risico’s bij opleiding marechausse

07-10-2022 Realistisch oefenen vereist dat Defensie de bijhorende risico’s in kaart brengt en daarnaar handelt. Dit is zeker het geval als militairen oefenen op het scherpst van de snede, zoals in opleidingen van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten van de Koninklijke Marechaussee. Het aangewezen middel om dat te doen is de zogeheten Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), maar daaraan schortte het tot voor kort. Dit concludeert de inspectie na een onderzoek bij de opleiding vuurwapeninstructeur-A bij de speciale eenheid van de Marechaussee. De aanleiding voor dit onderzoek was een voorval, enige jaren geleden, waarbij een militair blijvend letsel opliep.

De opleiding vuurwapeninstructeur-A bevat activiteiten met fysiek contact, zoals aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken. Dit zijn uitdagende activiteiten, waarvan de risico’s vooraf moeten worden onderkend, op papier gezet en worden bekeken hoe deze risico’s te beheersen. Het gevaar van schijnveiligheid dreigt zonder voldoende (tussentijdse) controles.

Veiligheid onvoldoende gegarandeerd

De kennis over geldende procedures en regelgeving bleek bij de brigade te ontbreken. Ook was er onvoldoende aandacht voor de medische risico’s die de deelnemers aan de opleiding liepen. De veiligheid van de deelnemers was hierdoor onvoldoende gegarandeerd. De IVD adviseert de Koninklijke marechaussee het totaal aan opleidingen kritisch tegen het licht te houden.

Maatregelen overal toegepast?

De inspectie doet op grond van haar onderzoek aanbevelingen aan de Koninklijke marechaussee en aan geheel Defensie. Zo beveelt zij de Commandant der Strijdkrachten aan na te gaan of alle operationele commando’s de door hem afgekondigde veiligheidsmaatregelen voor activiteiten met fysiek contact werkelijk toepassen in de praktijk.

IVD: toezicht op fysieke en sociale veiligheid bij Defensie

De Inspectie Veiligheid Defensie houdt toezicht op de fysieke en sociale veiligheid bij Defensie. Zij beoordeelt de werking van beleid en de uitvoering van regelgeving in de praktijk en onderzoekt ernstige voorvallen. Met haar toezicht wil de inspectie de veiligheidscultuur en het lerend vermogen van Defensie versterken.