WOO-verzoek indienen

U heeft recht op informatie van de overheid. Op grond van de Wet open overheid (Woo) kan iedereen de minister van Defensie om informatie vragen over actuele bestuurlijke kwesties.

Wat is de Wet Open Overheid (Woo)?

De Woo is een wet die regelt hoe u informatie kunt opvragen bij overheidsorganisaties. Uitgangspunt is dat de informatie van de overheid openbaar is. Er zijn wel uitzonderingen. Meer informatie over de Woo vindt u op rijksoverheid.nl.

Indienen Woo-verzoek

Wilt u een Woo-verzoek indienen bij de Inspectie Veiligheid Defensie? Dat kan via een formulier of per brief:

Inspectie Veiligheid Defensie
Woo
Postbus 90701
2509 LS Den Haag

Voor het indienen van Woo-verzoeken zijn geen vormvoorschriften. De Inspectie Veiligheid Defensie behandelt uw gegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming.

Goedkeuren van Woo-verzoeken

De minister kan een verzoek goedkeuren of (gedeeltelijk) weigeren. Via de pagina's op Rijksoverheid.nl kunt u de beslissingen op de Woo-verzoeken bekijken zodra deze zijn gepubliceerd. De naam van de verzoeker staat niet vermeld. Een aantal beslissingen op Woo-verzoeken kunt u niet inzien. Het gaat dan om individuele dossiers van personen, bedrijven of organisaties.

Vragen?

Met vragen kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon meneer Dijkstra. Hij is bereikbaar via het algemene IVD-telefoonnummer (06) 556 85 781 of via e-mail: ivd@mindef.nl.