Klacht over de IVD

De Inspectie Veiligheid Defensie doet haar werk zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over uw contacten met de inspectie of over het optreden van een van onze medewerkers.

Een klacht bespreekt u het beste direct met de betrokken inspectiemedewerker. Mogelijk komt u samen al tot een oplossing. Een gesprek neemt vaak al veel onvrede weg. Lost dit uw probleem niet op? Of vindt u het prettiger om met een ander te spreken? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Inspecteur-Generaal Veiligheid.

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of over het resultaat van de klacht, kunt u terecht bij de Nationale ombudsman. Op de website van de Nationale ombudsman vindt u uitgebreide informatie over de wijze waarop u klachten over overheden kunt indienen.