Organisatie

De inspecteur-generaal Veiligheid (IGV), drs. Wim Bargerbos, staat aan het hoofd van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD). Toenmalig minister van Defensie, Ank Bijleveld-Schouten, benoemde hem begin 2018 als onafhankelijk, coördinerend toezichthouder. In die hoedanigheid geeft de IGV tevens vorm aan de ontwikkeling van het interne toezicht bij Defensie.


Commodore Jan-Paul Apon stuurt als hoofdinspecteur de onderzoeken van de IVD aan en is hoofd Onderzoek & Toezicht. Brigadegeneraal Kees Koek is hoofd Strategie & Organisatie. Mr. Geert-Jan Fetter ondersteunt als hoofdinspecteur de ontwikkeling van het interne toezicht bij Defensie. Mr. Ed Scherps is secretaris van het MT van de IVD.

In 2020 (twee jaar na de oprichting van de inspectie) heeft een tijdelijke commissie de oprichting van de IVD geëvalueerd en zich gebogen over haar doorontwikkeling in de komende jaren. De resultaten hiervan staan in het Evaluatierapport IVD 2020.
 

Samenstelling team
Bij de IVD werken militairen en burgers van alle defensieonderdelen en ervaren medewerkers van andere rijksinspecties. Ook zijn er coördinatoren met specialismen. Zo is er een coördinator voor het systeemgerichte onderzoek en voor het toezicht op de sociale veiligheid.

Externe deskundigheid
Het kan zijn dat de inspectie een deskundigheid niet in huis heeft. In zo’n geval worden aan een onderzoeksteam specialisten of deskundigen van de defensieonderdelen of externe deskundigen toegevoegd. Toegevoegde medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht die wordt vastgelegd. Bij voorvallenonderzoek geldt dat deelnemers aan een onderzoeksgroep op geen enkele wijze betrokken mogen zijn geweest of een afhankelijkheidsrelatie hebben met betrokkenen bij het voorval.