Organisatie

De inspecteur-generaal Veiligheid (IGV), drs. B.W (Wim) Bargerbos, staat aan het hoofd van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD). De minister van Defensie, Ank Bijleveld-Schouten, heeft hem benoemd in deze functie als onafhankelijk, coördinerend toezichthouder.

Strategie en Organisatie wordt aangestuurd door drs. H. (Henk) Blaauwgeers.
Toezicht wordt aangestuurd door twee hoofdinspecteurs:
-Mr. J.G.A. (Geert-Jan) Fetter is hoofdinspecteur thematisch- en systeemgericht onderzoek.
-Kolonel Ir. J. (Koos) de Rooij is hoofdinspecteur voorvallenonderzoek.

Samenstelling team
Bij de IVD werken militairen en burgers van alle defensieonderdelen en ervaren medewerkers van andere rijksinspecties. Ook zijn er coördinatoren met specialismen. Zo is er een coördinator voor het systeemgerichte onderzoek en voor het toezicht op de sociale veiligheid.

Externe deskundigheid
Het kan zijn dat de inspectie een deskundigheid niet in huis heeft. In zo’n geval worden aan een onderzoeksteam specialisten of deskundigen van de defensieonderdelen of externe deskundigen toegevoegd. Toegevoegde medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht die wordt vastgelegd. Bij voorvallenonderzoek geldt dat deelnemers aan een onderzoeksgroep op geen enkele wijze betrokken mogen zijn geweest of een afhankelijkheidsrelatie hebben met betrokkenen bij het voorval.