Ontstaansgeschiedenis

Gebeurtenissen op het gebied van fysieke en sociale veiligheid hebben de afgelopen jaren voor onrust gezorgd onder het personeel van Defensie en in de samenleving en de politiek.

Er waren voorvallen met fatale gevolgen, zoals het mortierongeval in Mali, het ongeval op de schietbaan in Ossendrecht en voorvallen op het gebied van sociale veiligheid, bijvoorbeeld tijdens de inwijdingsrituelen op de kazerne in Schaarsbergen. Ook het werken met gevaarlijke stoffen heeft beroering gewekt.

Defensie zelf, maar ook het Openbaar Ministerie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid, hebben onderzoek gedaan naar deze gebeurtenissen. De minister heeft de commissie-Van der Veer en de commissie-Giebels ingesteld, die respectievelijk het veiligheidsmanagement en de sociale werkomgeving bij Defensie kritisch onder de loep hebben genomen. De voornaamste conclusie van beide commissies is dat het werken bij Defensie veiliger moet en kan, zowel op sociaal als fysiek terrein. In dat licht, en omdat bezuinigingen in de afgelopen decennia ook op veiligheidsterrein merkbaar sporen hebben nagelaten, hebben de minister en de staatssecretaris besloten tot een versterking van de veiligheidsorganisatie, als onderdeel van investeringen in Defensie door het kabinet-Rutte III.

Eind 2017 heeft de minister van Defensie besloten een kwartiermaker voor een onafhankelijke toezichthouder veiligheid te benoemen. Op 31 mei 2018 is vervolgens de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) formeel opgericht onder leiding van de inspecteur-generaal Veiligheid Wim Bargerbos. De IVD is ingesteld via het Algemeen organisatiebesluit Defensie 2013. Eind 2019 is de organisatie in de definitieve vorm ingericht met 25 medewerkers. Op dit moment staat de inspectie op de drempel voor uitbreiding naar circa 40 medewerkers. Interesse om te werken bij de IVD? Bel (0889-566499) of mail (ivd@mindef.nl) ons!