Jaarplan en jaarverslag

Toezichtjaarplan

De IVD stelt jaarlijks een toezichtjaarplan vast met onderzoeken en projecten. Het betreft thematische, systeemgerichte en voorvallenonderzoeken. Het aantal voorvallenonderzoeken is uiteraard niet te voorspellen, aangezien dit afhankelijk is van de actualiteit. De inspecteur-generaal Veiligheid stelt het toezichtjaarplan vast. De minister keurt het toezichtjaarplan goed en biedt het aan het parlement aan.

Jaarverslag

De inspecteur-generaal Veiligheid biedt de minister jaarlijks een verslag aan over het toezicht en de resultaten. De minister stuurt dit jaarverslag, zo nodig voorzien van haar beleidsreactie, naar het parlement.