Doelstelling en taken

Medewerkers van Defensie verrichten hun werk soms onder zeer moeilijke omstandigheden. Zij moeten dit zo veilig mogelijk kunnen doen.

Veilig werken is een verantwoordelijkheid van iedere defensiemedewerker, van elke militair en elke burgermedewerker, op elk niveau. Iedereen is daarop aanspreekbaar. Nul risico bestaat niet, maar het streven moet wel zijn: nul voorvallen.

Doel: een veiliger defensieorganisatie

Versterking van de veiligheid bij Defensie heeft prioriteit. Een van  de maatregelen is de instelling van de Inspectie Veiligheid Defensie. Het toezicht is er zowel op de fysieke als de sociale veiligheid. Het toezicht geldt ook voor de uitzendgebieden.

De Inspectie Veiligheid Defensie:

 • houdt toezicht op de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid. De IVD doet drie vormen van onderzoek:
  • Systeemgericht toezicht. Hoe worden de onderdelen aangestuurd, is veiligheid en het veiligheidsmanagement goed georganiseerd, en werkt het? 
  • Toezicht gericht op thema’s. De thema’s vloeien voort uit risicoanalyses van de inspectie en vanuit behoeften van bewindspersonen en defensieonderdelen.
  • Onderzoek naar voorvallen. De rol van de inspectie varieert daarbij van het (methodologisch) meekijken bij de opzet van het onderzoek bij kleinere incidenten tot de verantwoordelijkheid voor onderzoek naar ernstige voorvallen (categorie 4).

Bij alle drie de vormen van toezicht is het belangrijk te weten wat er is gebeurd en hoe processen lopen. Het is bovendien belangrijk te kijken naar achterliggende redenen; waarom gaat het niet zoals gewenst? Zijn mensen voldoende opgeleid, is er genoeg tegenspraak georganiseerd, zijn er financiële belemmeringen en dergelijke.
 

 • Houdt zowel de beleids- als de taakuitvoering tegen het licht; De inspectie beoordeelt voorgenomen beleid en wet- en regelgeving op handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid en volgt de uitvoering van aanbevelingen en maatregelen die uit haar eigen onderzoek voortvloeien.
 • Doet aanbevelingen en geeft adviezen ter verbetering van de veiligheid. De inspectie signaleert en agendeert relevante ontwikkelingen en adviseert de bewindslieden gevraagd en ongevraagd.

Met haar toezicht levert de inspectie bijdragen aan het:

 • verhogen van de veiligheid;
 • verhogen van het veiligheidsbewustzijn;
 • vergroten van het lerend vermogen van Defensie. De inspectie richt zich niet op verwijtbaarheid of schuld.

Hoe meer de onderdelen zelf de veiligheid op orde hebben, hoe minder toezicht door de inspectie nodig is.