Verantwoording Webrichtlijnen

Defensie.nl voldoet over het algemeen aan versie 2 van de Webrichtlijnen (WRv2).

Informatie en klachten over toegankelijkheid ivd.nl

Ervaart u ivd.nl (op onderdelen) als minder toegankelijk? Of heeft u tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Laat het weten via het contactformulier of bel met Informatie Rijksoverheid via 1400.

Onderdelen waarop de site niet voldoet
Een deel van de pdf’s is niet helemaal toegankelijk. De pdf’s voldoen wel aan minimale eisen.

Oorzaak
De Webrichtlijnen stellen zeer hoge eisen aan pdf-bestanden. Diverse partijen leveren pdf’s aan voor de website. Niet iedereen beschikt over de specifieke kennis om een pdf te maken volgens de Webrichtlijnen. Daardoor kan ivd.nl niet garanderen dat alle pdf’s op de site aan de Webrichtlijnen voldoen.

Gevolg
ivd.nl meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door een goed alternatief aan te bieden.

Alternatieven
Als oplossing voor het probleem hanteert ivd.nl een set met minimale eisen voor pdf’s op de website. Uitgangspunt blijft om pdf’s te publiceren die helemaal aan de Webrichtlijnen voldoen. Maar ivd.nl accepteert voorlopig ook pdf’s die aan de volgende eisen voldoen: de indeling is PDF/A-1a of PDF/UA-1, de tekst moet selecteerbaar en kopieerbaar zijn, de pdf bevat geen gescande documenten of afbeeldingen, de pdf bevat geen persoonlijke gegevens en het juiste departement staat in de metadata.

Maatregelen
ivd.nl stelt strenge eisen aan nieuwe pdf’s. De pdf’s moeten minimaal voldoen aan de eisen onder 'Alternatieven'.

Planning
De strenge minimale eisen aan nieuwe pdf’s gelden al.