Toepassing Webrichtlijnen

Toepassing van de Webrichtlijnen zorgt voor functioneel, technisch en redactioneel goede websites die voor iedereen toegankelijk zijn.


Hoe pas Defensie.nl de Webrichtlijnen toe?

  • Toepassing van de Webrichtlijnen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen (zowel voor beheer als doorontwikkeling van de website).
  • Bedrijven die voor de overheid opdrachten uitvoeren, zijn verplicht om de Webrichtlijnen toe te passen.