Controle Webrichtlijnen

Een goed controlesysteem is onmisbaar om een website te laten voldoen aan de Webrichtlijnen.

Hoe bewaakt Defensie.nl naleving van de Webrichtlijnen?

  • Onafhankelijke deskundigen toetsen een aantal malen per jaar (onderdelen van) deze website op toegankelijkheid en bouwkwaliteit. Komen uit controles knelpunten naar voren? Dan lost Defensie.nl deze duurzaam op.
  • De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) zorgt voor de bouwkwaliteit van deze website. DPC laat de Audit Dienst Rijk (ADR) beoordelen of de processen hiervoor goed zijn ingericht. ‘Goed’ in de betekenis van: op een manier die naleving van de Webrichtlijnen zo veel mogelijk ondersteunt.
  • Een testprogramma (de ‘Webrichtlijnenmonitor’) test vanaf 2014 elk kwartaal in hoeverre deze website de Webrichtlijnen naleeft. De Webrichtlijnenmonitor wordt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemaakt en onderhouden.
  • De redactie toetst alle content voor publicatie op toegankelijkheid. Ook voert de redactie tussentijdse controles uit op de content.