Regeling aanwijzing inspecteurs Inpectie Veiligheid Defensie

In deze regeling stelt de inspecteur-generaal Veiligheid de inspecteurs aan.