Onderzoeksopzet voorval Dingo in Afghanistan

Aanleiding

In de avond van 15 maart 2019 kantelde een door Duitsland beschikbaar gesteld pantservoertuig (Dingo) op de rechterzijde in een greppel. Het ongeval gebeurde op camp Marmal, Mazar-E Sharif in Afghanistan tijdens een nachtvisietraining. Twee militairen van de Nederlandse Force Protection eenheid raakten gewond en er was materiële schade. Een van de gewonden is naar het Centraal Militair Hospitaal in Nederland overgebracht. De Inspectie Veiligheid Defensie doet onderzoek naar het voorval.

Doelstelling

De doelstelling van de IVD is bij te dragen tot een veiliger defensieorganisatie. Met dit onderzoek wil de IVD verklaren waarom het ongeval met de Dingo gebeurde. De voorbereiding op de inzet, in Nederland en Afghanistan, waaronder opleiding, training en ervaring met het gebruik van de Dingo, is tevens onderdeel van het onderzoek.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is er gebeurd in de avond van 15 maart? Hoe is dit te verklaren en welke lering kan Defensie hieruit trekken?

Onderzoeksaanpak

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden: 

  • Onderzoekt de inspectie documenten gerelateerd aan de oefening, de voorbereiding in Afghanistan, Nederland en Duitsland en vergelijkbare voorvallen;
  • Houdt de inspectie interviews met betrokkenen en verantwoordelijken, om inzicht te krijgen in de omstandigheden waaronder de oefening werd uitgevoerd en het ongeval met het voertuig zich voordeed en om inzicht te krijgen in de voorbereiding van inzittenden op gebruik van de Dingo.
     

Relatie met overige onderzoeken en instanties

De Duitse autoriteiten behandelen dit onderzoek als een verkeersongeval. Zij hebben een internationaal rapport opgesteld en aan de KMAR overhandigd. De officier van justitie heeft op 20 maart 2019 medegedeeld dat het Openbaar Ministerie geen strafrechtelijke vervolging zal instellen en dat het ongeval als een incident kan worden afgehandeld.
 

Publicatie

De Inspecteur-Generaal Veiligheid zal het rapport aan de bewindspersonen van Defensie aanbieden. Zij sturen het vervolgens conform de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties, al dan niet voorzien van een beleidsreactie, binnen zes weken naar de Tweede Kamer. Daarmee wordt het rapport openbaar. De IVD plaatst het rapport op deze website.