Onderzoeksopzet voorval BSB-opleiding

Aanleiding

De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) is op 1 maart 2019 gestart met een onderzoek naar een voorval tijdens de opleiding van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) in Huis ter Heide, eind oktober 2017.

Probleemstelling

De IVD onderzoekt de aard, omstandigheden en gevolgen van dit voorval inclusief de  veiligheidsaspecten aan de gerelateerde opleiding. Met haar onafhankelijke toezicht richt de IVD zich niet op verwijtbaarheid of schuld, maar wil zij een bijdrage leveren aan het verhogen van de veiligheid en het lerend vermogen van Defensie.

Centrale onderzoeksvragen

  • Wat is er tijdens de oefening gebeurd?
  • Welke lessen zijn er uit dit voorval te trekken om de veiligheid bij de uitvoering van oefeningen te verbeteren?
  • Hoe komt het dat eerst op 17 oktober 2018, dat wil zeggen een jaar na dato, melding van het voorval wordt gemaakt?

Onderzoeksaanpak

Voor dit onderzoek bestudeert de IVD relevante documenten en voert zij gesprekken met betrokkenen bij de oefening, het voorval, de opleiding en relevante instanties.

Publicatie

De Inspecteur-Generaal Veiligheid zal het rapport aan de bewindspersonen van Defensie aanbieden. Zij sturen het vervolgens conform de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties, al dan niet voorzien van een beleidsreactie, binnen zes weken naar de Tweede Kamer. De IVD plaatst het rapport op deze website.