Onderzoeksopzet schade aan F-16

Aanleiding

Op 21 januari 2019 heeft een F-16 jachtvliegtuig van het Commando Luchtstrijdkrachten schade opgelopen aan de beplating en de motor tijdens een trainingsvlucht boven het militair oefenterrein voor jachtvliegtuigen en helikopters de Vliehors op Vlieland.

Twee F-16 jachtvliegtuigen hebben oefeningen uitgevoerd waarbij met het boordkanon een oefendoel werd beschoten. Hierbij heeft minimaal één afgevuurd patroon de zijkant van één van de F16’s geraakt en zijn delen van de afgeschoten munitie in de motor terecht gekomen. Het betreft hier een zelfbeschieting.

De vlieger heeft de vlucht afgebroken, de benodigde noodprocedures uitgevoerd en het vliegtuig richting de Vliegbasis Leeuwarden gestuurd, vergezeld door de andere F-16. Beide vliegtuigen zijn na de vlucht zonder problemen geland op de Vliegbasis Leeuwarden, waarna de schade aan één van de vliegtuigen werd geconstateerd.

F-16 loopt schade op tijdens oefening de Vliehors 2019
Beeld: IVD
Schade aan de beplating van de F-16

Probleemstelling

Met dit onderzoek wil de IVD verklaren hoe de schade aan het vliegtuig is ontstaan en of er tijdens de oefening sprake was van enig gevaar voor de vliegtuigbemanning en de bemanning van de Vliehors.

Centrale onderzoeksvragen

De centrale onderzoeksvragen betreffen de toedracht en de mate van risico voor het betrokken personeel. Deze zijn:

  • Wat is de oorzaak van het ongeval?
  • Is er sprake geweest van enig gevaar?
  • Welke lessen zijn er te trekken uit het voorval?
     

Onderzoeksaanpak

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden in het rapport:

  • Onderzoekt de inspectie documenten;
  • Houdt de inspectie interviews met betrokkenen en verantwoordelijken;
  • Worden er praktijktesten uitgevoerd.
     

Publicatie

De Inspecteur-Generaal Veiligheid zal het rapport aan de bewindspersonen van Defensie aanbieden. Zij sturen het vervolgens conform de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties, al dan niet voorzien van een beleidsreactie, binnen zes weken naar de Tweede Kamer. De IVD plaatst het rapport op deze website.