Onderzoeksopzet botsing Fennek-voertuig

Aanleiding

In de ochtend van maandag 19 november 2018 botste een Nederlands Fennek pantservoertuig met een Mercedes Unimog van de Duitse Bundeswehr. Hierbij zijn gewonden gevallen. Het ongeval gebeurde tijdens een tactische verplaatsing van de Fennek bij duisternis. Het ongeval vond plaats op de rondweg van het oefenterrein Bergen-Hohne in Duitsland. De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) doet onderzoek naar het voorval.
De doelstelling van de IVD is bij te dragen aan een veiliger defensieorganisatie. Met dit onderzoek wil de IVD verklaren waarom een van de voertuigen uit de kolonne in botsing kon komen met een ander voertuig. Het doel van dit onderzoek is lessen te onderkennen om de veilige uitvoering van oefeningen te verbeteren.

Probleemstelling

Tijdens een verplaatsing tijdens duisternis zijn twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de toedracht van het ongeval, waarbij de omstandigheden, de opzet en de uitvoering van de oefening worden onderzocht. Hierbij zal ook worden gekeken naar de oefenorders en de lokale voorschriften met betrekking tot het gebruik van de rondweg.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is er die bewuste ochtend gebeurd, hoe is dit te verklaren en wat is hiervan te leren?

Onderzoeksaanpak

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden:
• doet de inspectie documentenonderzoek naar procedures voor de inrichting en het gebruik van het oefenterrein en de directeomgeving,
• houdt ze interviews met betrokkenen en verantwoordelijken,
• bestudeert ze de registratie van de besluitvorming en informatievoorziening.

Relatie met overige onderzoeken en instanties

De Koninklijke Marechaussee (KMar) onderzoekt in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) of er mogelijk sprake is van strafbare feiten. Aan Duitse zijde is het ongeval in eerste instantie onderzocht door de Duitse Polizei. Zij heeft het onderzoek voor verdere behandeling overgedragen aan de KMar. Tijdens het onderzoek zullen ook de inzittenden van het Duitse voertuig door de IVD worden geïnterviewd.

De Duitse Bundeswehr is eigenaar van het oefenterrein. De beheerder van het terrein, de terreinopzichter en de militaire commandant van het terrein maken deel uit van het onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gedeeld met de direct betrokken Duitse instanties.

Publicatie

De Inspecteur-Generaal Veiligheid zal het rapport aan de bewindspersonen van Defensie aanbieden. Zij sturen het vervolgens conform de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties, al dan niet voorzien van een beleidsreactie, binnen zes weken naar de Tweede Kamer. De IVD plaatst het rapport op deze website.