Gedrag in een organisatie: twee kanten van de medaille

Jachtvliegers bij de luchtmacht moeten onder de gevaarlijkste omstandigheden kunnen opereren. Tot de essentiële eigenschappen van een jachtvlieger behoren teamgeest, een hoge spanningsbehoefte en ook een hoge risicobereidheid. Dit heeft ook een keerzijde, zo constateert de inspectie na onderzoek naar een ongeval. Eigenschappen die onder operationele omstandigheden vereist zijn, kunnen daarbuiten verkeerd uitpakken en de veiligheid in gevaar brengen. Deze keerzijden verdienen meer aandacht van de luchtmachtleiding. Zij moet bewust kiezen welk gedrag zij koestert en welk gedrag zij wil veranderen.

De Inspectie Veiligheid Defensie roept Defensie op bewuster om te gaan met factoren die van invloed zijn op het gedrag van haar mensen en van de fysieke en sociale veiligheidsrisico’s die daarmee samenhangen. De luchtmacht is immers geen uitzondering. Jonge militairen met een hoge spanningsbehoefte en risicobereidheid, kameraadschap en een sterke groepsbinding, die zich ‘de punt van de speer’ van de krijgsmacht voelen, zijn op meer plekken in de defensieorganisatie te vinden.

Meer informatie en het gehele rapport: klik op onderstaande link.

Schaalverdeling met kenmerken voor jachtvliegers