IVD-jaarplan 2024: signaleren en uitbreiden

Het jaarplan van de Inspectie Veiligheid Defensie voor 2024 is uit. Hierin licht zij toe waar het komende jaar haar aandacht naar uitgaat. Meer en meer wil de inspectie kansen en risico’s signaleren en agenderen en hierover met de organisatie in gesprek gaan. Ook presenteert de IVD  in 2024 een meerjarenperspectief waarin zij haar aandachtsgebieden voor de komende drie jaar toelicht.

Komend jaar staat voor de IVD in het teken van uitbreiding en vernieuwing. Defensie zet daarmee haar ambitie kracht bij om de veiligheid in de organisatie verder te verbeteren. Defensie groeit en het toezicht groeit mee. Zodoende kan de inspectie haar onderzoeksteams versterken en werkzaamheden doen waarvoor tot nu toe de capaciteit nog ontbrak. Ook kan de inspectie nauwkeuriger nagaan in hoeverre de defensieonderdelen haar aanbevelingen benutten en in de praktijk brengen. Om steeds doelgericht te werk te gaan, ontwikkelt de inspectie een risicoanalysemethodiek en voert zij gesprekken met partijen binnen en buiten Defensie. De uitkomsten daarvan vormen mede de basis voor een meerjarenperspectief waarin de inspectie verder vooruit kijkt. Het eerste meerjarenperspectief verschijnt in 2024 en beslaat de jaren 2025-2027.

Voorvalonderzoeken

Het voorvalonderzoek van de IVD richt zich onder meer op drie ongevallen met militaire voertuigen die zich in 2023 voordeden. De inspectie is benieuwd of de achterliggende oorzaken overeenkomsten vertonen met die van ongevallen die zij eerder onderzocht. Ze bekijkt ook in hoeverre de maatregelen die Defensie na eerdere ongevallen aankondigde, effect hebben gesorteerd. De IVD onderzoekt voorts hoe Defensie de kwaliteit van het interne voorvalonderzoek verder kan verbeteren. Daartoe analyseert de inspectie het onderzoek van de Commissie van Onderzoek naar een quadongeval in 2021 op de Leusderheide. Ze heeft daarbij ook aandacht voor de ervaringen van eerdere commissies.

Systeemgericht toezicht

De IVD voert sinds 2022 systeemgericht toezicht uit. Zij beoordeelt daarmee periodiek de ontwikkeling van het veiligheidsmanagementsysteem bij de zeven defensieonderdelen. Komend jaar sluit de inspectie de eerste systeemgerichte cyclus af met het cluster ‘interne audits, het leren van incidenten en de directiebeoordeling’. Mede op grond van de inzichten die zij dan heeft opgedaan, bepaalt de inspectie hoe zij het systeemgerichte toezicht de komende jaren inricht.