Onderofficiersopleidingen Defensie sociaal veiliger

De sociale veiligheid op opleidingen voor onderofficieren bij Defensie is de afgelopen jaren verbeterd en de scholen willen op die weg voortgaan. De Inspectie Veiligheid Defensie constateert dit in een themaonderzoek en ziet ook enige concrete aandachtspunten. De onderzochte defensiescholen hebben behoefte aan ondersteuning om deze aandachtspunten op te pakken en om de meldingsbereidheid te vergroten. ‘Daarom organiseert de IVD met de scholen een leerbijeenkomst om ervaringen uit te wisselen op het gebied van sociale veiligheid’, aldus Inspecteur-Generaal Veiligheid Wim Bargerbos. 

Lees het hele bericht over het thema-onderzoek.

Beeld: Ministerie van Defensie