Beheersing van munitieveiligheidsrisico’s

Het beeld van de inspectie hoe de afzonderlijke schakels in de munitieketen functioneren, is overwegend positief. Zij keek naar de opslag, het beheer en transport van munitie voor oefeningen van de landmacht. Wel blijven er punten voor verbetering. Zo wisselen de defensieonderdelen onderling - maar ook intern - niet standaard kennis uit over het beheersen van munitieveiligheidsrisico’s. Het delen van geleerde lessen bij onveilige situaties en incidenten kan ten goede komen van de veiligheid. Ook adviseert de inspectie de organisatiedelen het competentie- en ervaringsniveau van personeel in de munitieketen vast te stellen om veilig te kunnen werken.
 
‘We hebben in ons onderzoek gekeken naar gecontroleerde omstandigheden. Tijdens een inzet in het buitenland kunnen omstandigheden minder gecontroleerd en onvoorspelbaar zijn. Dan zijn voldoende kennis, vaardigheden en ervaringen essentieel voor de veiligheid’, aldus de Inspecteur-Generaal Veiligheid, Wim Bargerbos. ‘Ondanks alle maatregelen blijft de wijze waarop Defensie met munitieveiligheidsrisico’s omgaat continue aandacht vergen’.

Meer informatie en het gehele rapport: klik op onderstaande link.