Verhoging duikveiligheid

De Inspectie Veiligheid Defensie en de Koninklijke Marine werkten de afgelopen jaren nauw samen aan de verbetering van de duikveiligheid. Dit gebeurde aan de hand van een reeks verbeterpunten op het gebied van logistiek, operationele procedures en de medische keten. De marine heeft de afgelopen periode flinke stappen gezet, al zijn nog niet alle verbeteringen al uitgevoerd. De IVD vraagt hier aandacht voor en verwacht dat de marine de openstaande punten alsnog adresseert.

De marine stelde in 2018 het plan van aanpak Verbeteren duikveiligheid op na een dodelijk duikongeval tijdens een oefening voor de kust van Curaçao. De inspectie begon in 2019 een thematisch onderzoek naar de uitvoering van dat plan. In hetzelfde jaar begon de IVD ook een onderzoek naar een duikongeval voor de Belgische kust (zie publicatie). De IVD zag in beide onderzoeken dat er zaken structureel niet op orde waren, onder andere in het beheer van het duikmateriaal en de duik(medische) procedures.

Intensief verbetertraject

Deze tekortkomingen vormden een risico voor de duikveiligheid. De inspectie besloot daarom niet te wachten op de eindconclusies van haar beide onderzoeken, maar startte samen met de marine een intensief verbetertraject. De keuze voor een traject met een intensieve betrokkenheid van de IVD betekende wel dat de inspectie het aanvankelijke tijdschema moest aanpassen. De inspectie vond dat aanvaardbaar, omdat de marine al gedurende het traject verbeteringen kon realiseren.

Duidelijke resultaten

Het toezicht in de vorm van regelmatige locatiebezoeken en frequent overleg van hoog tot laag in de organisatie leidde tot concrete resultaten. Zo is een Militaire Duik Autoriteit opgericht, er is een risico-inventarisatie voor de IS-MIX-duikapparatuur en is het draagvlak voor het invoeren voor nieuwe apparatuur aanzienlijk verbeterd. De bereidheid aan de kant van de marine om de duikveiligheid te verbeteren, was duidelijk zichtbaar van werkvloer tot op directieniveau. Het is nu zaak de resterende punten voortvarend af te handelen. De inspectie verwacht een concreet plan van de marine om deze punten af te doen.