Oriënterend onderzoek 81mm mortiergranaten IVD klaar

De Inspectie Veiligheid Defensie heeft een oriënterend onderzoek uitgevoerd na meldingen over afwijkingen bij 81mm mortiergranaten tijdens een oefening. Het is de inspectie gebleken dat de veiligheid van het personeel niet in het geding is geweest. Zij gaat om die reden op dit moment geen verder onderzoek doen. De inspectie heeft wel de Commandant der Strijdkrachten enige waarnemingen voorgelegd die zij in haar onderzoek heeft gedaan. Deze betreffen munitieveiligheid, communicatie en melden, en munitiebeheer.

Archiefbeeld militairen die een 81mm mortiergranaat in een loop doen
Beeld: ©Defensie