Interview NRC: 'Houd de politiek buiten het toezicht'

In een dubbelinterview in NRC breken de inspecteurs-generaal Alida Oppers (Onderwijsinspectie en voorzitter van de Inspectieraad) en Theodor Kockelkoren (Staatstoezicht op de Mijnen) hartstochtelijk een lans voor écht onafhankelijk toezicht en een Wet op de rijksinspecties die dat goed regelt.

Debat

Het interview verschijnt in aanloop naar het Notaoverleg van maandagmiddag 12 juni waar Kamerleden voor het eerst debatteren over deze wet in wording. Het wettelijk borgen van de onafhankelijkheid is belangrijk om de diverse rollen van toezicht voor de maatschappij goed uit te kunnen voeren. Want toezicht is meer dan alleen handhaving. Toezicht kan bijvoorbeeld concreet bijdragen aan de breed gewenste nieuwe bestuurscultuur. Alida Oppers: "Het gaat hier om iets heel fundamenteels: herstel van de democratische rechtsorde en vertrouwen in de overheid. Die hebben flinke deuken opgelopen. Het kabinet wil dat vertrouwen herstellen en inspecties hebben hierin een belangrijke taak. Wij moeten zorgen dat groepen die geen stem hebben, toch een stem krijgen; dat geluiden die niet in de mode zijn, gehoord worden. Als we zien dat beleid en wetgeving in de praktijk niet werken en publieke belangen schaden, moeten we dat kunnen zeggen. Met scherpte, ongehinderd en onpartijdig, zonder oneigenlijke politieke of ambtelijke inmenging.”

Koudwatervrees

In de voorbereidingen voor de nieuwe wet worden  van diverse kanten juridische en procedurele problemen opgeworpen die de cruciale onafhankelijkheid van de rijksinspecties op het spel zetten. De Inspectieraad schreef hierover in mei een brief  aan de minister van Binnenlandse Zaken. Theodor Kockelkoren spreekt in het interview over 'koudwatervrees'.