Opiniestuk: Met oog voor eigen rol neemt Inspectieraad stelling over politiek-ambtelijke verhoudingen

Macht en tegenmacht. Dat is het thema van het opiniestuk van de Inspectieraad in de Volkskrant van vrijdag 9 juni. Over de politiek-ambtelijke verhoudingen, het belang van rolvastheid van inspecties, departementen en politiek en de noodzaak van echte onafhankelijkheid van de inspecties. De Inspectieraad kijkt in het stuk ook naar hoe de inspecties reflectief toezicht tot nu toe hebben ingevuld. Een van de auteurs van dit opiniestuk is de Inspecteur-Generaal Veiligheid Wim Bargerbos.

“Het is aan ons als toezichthouders om onze taak onpartijdig en met scherpte uit te voeren. Wij moeten dat zonder politieke of departementale inmenging kunnen doen en niet terughoudend maar juist vasthoudend zijn als we zien dat beleid en wetgeving ten koste gaan van het publieke belang.”