5 jaar Inspectie Veiligheid Defensie: het belang van toezicht

Met een conferentie onder de noemer ‘Het belang van toezicht’ vierde de Inspectie Veiligheid Defensie op 31 mei haar 5-jarig bestaan. Wat is het belang van toezicht en hoe kan het effect sorteren? Of heeft de organisatie vooral last van toezicht? 

“De IVD wijst ons telkens weer op een belangrijke paradox van ons werk”, trapte Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim af: “Maximale veiligheid nastreven om in maximale onveiligheid te kunnen opereren. Het is voor ons dus belangrijk om onze risico’s zo beperkt mogelijk te houden.” Kort samengevat: “Defensie moet de can do-mentaliteit behouden, maar de uitdaging is om er can do safely of can do as safe as possible van te maken.”

Lerende organisatie

Secretaris-generaal Gea van Craaikamp meldde dat een toezichthouder er niet is om medewerkers bij de enkels af te breken. “Als we willen leren, moeten we ook openstaan voor wat een ander beter ziet dan jij. We moeten trots kunnen zijn op ons werk. Daar helpt de IVD bij.”

Geen alibi

De Inspectie belastingen, toeslagen en douane van het ministerie van Financiën moet voldoen aan hoge verwachtingen. Haar inspecteur-generaal Bart Snels vermeldt dat hij als in zijn jonge jaren bij de opbouw van zijn inspectie is opgeleid door Defensie. “Vooral onafhankelijkheid is belangrijk”, zei hij, “maar belangrijk is ook dat je dicht bij een minister en het departement blijft. Een inspectie moet geen alibi zijn. En ik ben benieuwd waar ík over vijf jaar sta.

Aandacht voor veiligheid

Wim Bargerbos ten slotte, keek vooruit. ‘We willen de komende tijd meer dan alleen voorvalonderzoeken doen”, zei de inspecteur-generaal Veiligheid van de IVD. “Niet alleen reactief zijn, maar ook proactief, om zoveel mogelijk aandacht voor veiligheid te behouden. Daar ontwikkelen we nu de instrumenten voor.”

De Defensiemedewerkers én de samenleving verwachten dat Defensie veiligheid scherp in het vizier heeft. Niet vreemd dus dat Defensie een eigen interne inspectie in de gelederen heeft. Een rijksinspectie nog wel, met een sterke, onafhankelijke positie, die het recht van spreken heeft gekregen. Allemaal in het besef dat veiligheid aandacht vergt, iedere dag weer.