Meer oog voor risico’s bij opleiding marechaussee

Realistisch oefenen vereist dat Defensie de bijhorende risico’s in kaart brengt en daarnaar handelt. Dit is zeker het geval als militairen oefenen op het scherpst van de snede, zoals in opleidingen van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten van de Koninklijke Marechaussee. Het aangewezen middel om dat te doen is de zogeheten Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), maar daaraan schortte het tot voor kort. Dit concludeert de inspectie na een onderzoek bij de opleiding vuurwapeninstructeur-A bij de speciale eenheid van de Marechaussee. De aanleiding voor dit onderzoek was een voorval, enige jaren geleden, waarbij een militair blijvend letsel opliep.

BSB
Beeld: Ministerie van Defensie

De opleiding vuurwapeninstructeur-A bevat activiteiten met fysiek contact, zoals aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken. Dit zijn uitdagende activiteiten, waarvan de risico’s vooraf moeten worden onderkend, op papier gezet en worden bekeken hoe deze risico’s te beheersen. Het gevaar van schijnveiligheid dreigt zonder voldoende (tussentijdse) controles.

Het volledige bericht, de aanbevelingen en het onderzoeksrapport zijn te lezen via de onderstaande link.