Risico's tijdig onderkennen

Het tijdig onderkennen van veiligheidsrisico’s in plannen, projecten en activiteiten verkleint de kans op ongelukken in latere fasen waarin het uitvoeren en afmaken van het werk centraal staat. Dit geldt op individueel niveau, maar ook voor een staf, een eenheid en voor Defensie als geheel. Dit is de boodschap van de Inspectie Veiligheid Defensie in haar onderzoeksrapport naar een voorval op Bonaire waarbij een militair ’s nachts in het donker uit een bouwwerk negen meter naar beneden is gevallen. Het verankeren van veiligheid in de bedrijfscultuur van Defensie vergt aanhoudend aandacht. Zeker nu Defensie voor de opgave staat om onder druk van de veranderende geopolitieke verhouding haar operationele gereedheid drastisch te verhogen. 

Hotel Esmeralda (Bonaire)

Het volledige bericht en het onderzoeksrapport is te lezen via de onderstaande link.