Onderzoeksrapport parachuteongeval vliegveld Teuge

Parachutespringen risicovol, leereffect onzeker
De Inspectie Veiligheid Defensie roept Defensie op de veiligheidsrisico’s van grensverleggende activiteiten – in het bijzonder parachutespringen – inzichtelijk te maken. Deze activiteiten zijn bedoeld om de stressbestendigheid en het incasseringsvermogen van militairen te vergroten. De inspectie vraagt Defensie ook te beoordelen in hoeverre deze doelstellingen worden behaald en of zij opwegen tegen de risico’s. Dit schrijft de inspectie in haar onderzoek naar het overlijden van een 22-jarige militair tijdens civiel parachutespringen in de zomer van 2019.

“De Inspectie Veiligheid Defensie is kritisch op parachutespringen als grensverleggende activiteit. Omdat de veiligheidsrisico’s bij parachutespringen significant zijn, moet het belang van de leerwinst aantoonbaar groot zijn. De inspectie heeft het beoogde vormende effect niet kunnen vaststellen”, aldus Inspecteur-Generaal Veiligheid Wim Bargerbos.

De aanbevelingen en het onderzoeksrapport zijn te lezen via de link hieronder.

Parachutist in de lucht met een rechthoekige parachute.
Beeld: ©Vliegveld Teuge