IVD-toezichtjaarplan 2022: meer samenwerking, systeemgericht onderzoek en kwaliteit

Op de agenda van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) voor 2022 staan drie nieuwe onderzoeken. Het gaat om de thema’s Agenda voor Veiligheid, gevaarlijke stoffen en risico-inventarisatie en -evaluaties. De inspectie wil hiermee de veiligheid van defensiepersoneel bevorderen én de samenwerking met andere interne toezichthouders van Defensie intensiveren. Ook start de IVD met systeemgericht onderzoek. Dit soort onderzoek levert snel een concreet resultaat op voor betrokken defensieonderdelen én verschaft de inspectie concrete beelden van het veiligheidsmanagement bij Defensie. Dit en meer staat in het IVD-toezichtjaarplan voor 2022.

Naast vijftien lopende onderzoeken voegt de Inspectie Veiligheid Defensie drie themaonderzoeken aan haar agenda toe waarbij ze samenwerkt met andere interne toezichthouders:

  • Agenda voor Veiligheid De Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid heeft tot juni 2021 de uitvoering van plannen op het terrein van veiligheid kritisch gevolgd. De IVD lost de tijdelijke commissie af en gaat voortaan beoordelen in welke mate Defensie werkelijk de doelstellingen van haar veiligheidsbeleid bereikt. De Inspecteur-Generaal Veiligheid en de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) slaan hierbij de handen ineen. De aandacht van de IVD richt zich daarbij op de uitvoering en effectbereiking van veiligheidsplannen, de IGK kijkt naar de beleving onder de werknemers.
  • Gevaarlijke stoffen Veiligheid in de keten van gevaarlijke stoffen is een aanhoudend aandachtspunt bij Defensie. De IVD en het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KMCGS) gaan samen onderzoeken hoe Defensie op dit gebied presteert en waar verbeteringen nodig zijn. IVD en KMCGS gaan daarbij nadrukkelijk op zoek naar manieren om de benodigde structurele verbeteringen te bereiken.
  • Risico-inventarisaties en -evaluaties Met behulp van het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) gaat de IVD de status onderzoeken van risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E’s) bij Defensie. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar het verbeteren van de kwaliteit en de toepasbaarheid van RI&E’s en het versterken van de rol van het coördinatiecentrum.

Start systeemgericht toezicht

Coronamaatregelen zorgden ervoor dat de inspectie de afgelopen periode haar werkwijze op onderdelen moest aanpassen. De tijd die daardoor vrij kwam, is benut om de ontwikkeling van systeemgericht toezicht te versnellen. Deze vorm van toezicht richt zich op de inrichting en het functioneren van veiligheidsmanagement bij de defensieonderdelen. De IVD beoordeelt met behulp van systeemgericht toezicht in hoeverre de organisatie haar veiligheidsprocessen heeft ingericht. Ook toetst zij in hoeverre die processen werken, of het onderdeel zelf vaststelt dat zij veilig werkt en of dit leidt tot een aanvaardbaar veiligheidsniveau.

Data belangrijk

De IVD wil haar toezicht mede gaan baseren op data-analyse. Deze aanpak moet inzichten opleveren om weloverwogen de onderzoekscapaciteit in te zetten waar de grootste risico’s worden onderkend. De inzichten die data-analyse oplevert, helpen ook te bepalen waar de IVD met haar toezicht het grootste veiligheidseffect kan bereiken. 

Voorkant Toezichtjaarplan IVD 2022
Beeld: ©Inspectie Veiligheid Defensie / Inspectie Veiligheid Defensie