Onderzoeksopzet schietongeval Kamp Marmal (Afghanistan)

Op 16 januari 2021 raakte tijdens een oefening met losse munitie op Kamp Marmal, Mazar-e-Sharif (Afghanistan) een militair van de landmacht gewond aan zijn arm. Dit kwam door een ongewild schot met scherpe munitie uit een wapen van een andere Nederlandse militair. Een Nederlands chirurgisch team opereerde de gewonde militair ter plekke. Hij is later die week voor verdere medische zorg naar Nederland overgebracht. De Inspectie Veiligheid Defensie onderzoekt dit schietongeval.

Doelstelling

De doelstelling van de IVD is het bevorderen van een veiligere defensieorganisatie. Met dit onderzoek wil de IVD verklaren hoe het schietongeval kon gebeuren, om hieruit lering te trekken en herhaling te voorkomen. Het onderzoek resulteert in aanbevelingen om de voorbereiding op het gebruik van losse en scherpe munitie en het veilige gebruik ervan tijdens inzet en oefeningen te verbeteren.

Onderzoeksvragen

Centraal in het onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen: wat waren de factoren die hebben bijgedragen tot het schietongeval op 16 januari 2021 op kamp Marmal waarbij een militair van de landmacht gewond is geraakt en wat verklaart dat het ongeval zich kon voordoen. De inspectie kijkt daarbij naar de toedracht, de omstandigheden waaronder het ongeval gebeurde, de voorbereiding en uitvoering van de oefening en hoe scherpe en oefenmunitie kon worden vermengd.

Onderzoeksaanpak

De Inspectie Veiligheid Defensie zal de toedracht van het schietongeval in kaart brengen met behulp van interviews en een documentstudie. Het onderzoeksteam formuleert een toetsingskader op basis van relevante interne regelgeving en ervaringsgegevens en de bevindingen uit de feitenverzameling daaraan. Onduidelijkheden kunnen aanleiding zijn voor extra interviews of het opvragen van aanvullende informatie.

Publicatie

De Inspecteur-Generaal Veiligheid biedt het eindrapport aan de Minister van Defensie aan. Die stuurt het vervolgens in overeenstemming met de ‘Aanwijzingen inzake de rijksinspecties’ binnen zes weken naar de Tweede Kamer, al dan niet voorzien van een beleidsreactie. De IVD plaatst het rapport dan op haar website www.ivd.nl waarmee het openbaar is.