Hele keten vervoer gevaarlijke stoffen vraagt om verbetering

Van de maatregelen die de luchtmacht in 2017 heeft aangekondigd om het vervoer van gevaarlijke stoffen te verbeteren, is een deel nog niet uitgevoerd. Dit wijst onderzoek van de Inspectie Veiligheid Defensie uit. Zij concludeert ook dat zelfs de volledige uitvoering van deze maatregelen nog geen garantie is voor veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen door Defensie. In de hele keten van afzender tot controleur zijn er knelpunten. Een deel van deze problemen is te herleiden tot een structureel opleidingstekort bij Defensie op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen.