Voorlopig rapport naar voorval met NH90-helikopter

De IVD doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval met de NH90-helikopter en de bijdragende factoren met als doel lessen te trekken en herhaling te voorkomen. Het onderzoek richt zich, naast het achterhalen van de oorzaak van de crash, op de omstandigheden die ertoe hebben geleid, de factoren die een rol speelden bij het al dan niet ontsnappen uit de helikopter en het verloop van de zoek- en reddingsacties. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft op 9 december 2020 een voorlopig rapport uitgebracht na een verkennend onderzoek. De vragen van de Onderzoeksraad in dat rapport over achterliggende factoren zijn onderdeel van het IVD-onderzoek en zullen waar relevant een nadere uitwerking krijgen in het IVD-onderzoeksrapport.