Drieslag nodig om vertrouwen in inspecties te versterken

Meer contact, uitwisseling en dialoog met de maatschappij. Een onafhankelijke positie die wettelijk is vastgelegd. En goede samenwerkingsafspraken met de departementen. Voor deze drie zaken zet de Inspectieraad zich in om het vertrouwen in de inspecties en de overheid als geheel te versterken. Dat schrijft de Inspectieraad op 10 december 2020 in een brief aan staatssecretaris Knops van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De Inspecteur-Generaal Veiligheid maakt deel uit van de Inspectieraad.