Shallow Water Black-out als onbekend risico

De meest aannemelijke oorzaak van het overlijden van een militair in opleiding na een zwembadoefening op 18 oktober 2018 is het fenomeen Shallow Water Black-out. Dit is de uitkomst van het onderzoek van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) naar de toedracht van dit ongeval met fatale afloop. Shallow Water Black-out kan optreden na het herhaaldelijk, langdurig onder water blijven vooral na voorafgaande hyperventilatie, veelal met fatale gevolgen. Hulpverlening leidt in veel gevallen niet tot een geslaagde redding, helaas ook in dit geval. De IVD constateert dat behalve in de professionele duikgemeenschap het Shallow Water Black-out binnen Defensie een onbekend risico vormt. Om die reden doet de inspectie onder meer de aanbeveling brede bekendheid aan Shallow Water Black-out te geven en de voorschriften voor zwemoefeningen aan te passen.

In de nacht van donderdag 18 op vrijdag 19 oktober 2018 oefende een groep militairen van de elementaire commando-opleiding (ECO) van het Korps Commandotroepen (KCT) in een openbaar zwembad. Een van de deelnemers werd tijdens een zwemoefening onwel en verdween onder water. Medecursisten haalden de militair kort daarna uit het water, waarna de aanwezige instructeurs en militaire hulpverleners direct begonnen met reanimeren. Het slachtoffer is vervolgens met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd waar hij in de nacht van zondag 21 op maandag 22 oktober 2018 overleed.

Foto van een leeg binnenzwembad