Toezicht bij planning en voorbereiding missie

Het toezicht van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) op een veilige taakuitvoering door Defensie strekt zich ook uit tot de inzet van de krijgsmacht in het buitenland. Om die reden heeft de IVD een ‘Onderzoeksprogramma veiligheid bij inzet buitenland’ opgesteld. De onderzoeken in het meerjarenprogramma zijn telkens gericht op opzet, bestaan en werking van het veiligheidsmanagementsysteem van Defensie in een specifieke fase van de inzet. In samenhang met elkaar leveren de onderzoeken een breder beeld op.

Het eerste onderzoek in het meerjarenprogramma gaat over de plannings- en voorbereidingsfase van de inzet van het fregat Zr.Ms. De Ruyter in de Straat van Hormuz van januari tot juni 2020. Het fregat nam daar deel aan de Europese maritieme missie in de Golfregio (EMASOH). De inzet van De Ruyter is gekozen, omdat deze het meest actuele beeld geeft van de wijze waarop Defensie het veiligheidsmanagement toepast tijdens de plannings- en voorbereidingsfase van missies. Omdat maatregelen op het gebied van gezondheid, medische assistentie en acute medische zorg onderdeel zijn van het veiligheidsmanagement, voeren de IVD en de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) dit onderzoek gezamenlijk uit.

Beeld: Ministerie van Defensie