Onderzoeksprogramma veiligheid bij inzet in het buitenland

Het toezicht van de IVD op een veilige taakuitvoering door Defensie strekt zich ook uit tot de inzet van de krijgsmacht in het buitenland. Nederlandse militairen worden op uiteenlopende plaatsen in de wereld onder veeleisende omstandigheden ingezet, waarbij veiligheid geen gegeven en dus een punt van aandacht is.