Veilig toezicht houden

Ook de Inspectie Veiligheid Defensie past haar werkzaamheden aan gedurende de Coronacrisis. Het spreekt vanzelf dat de inspectie zich houdt aan de voorschriften en gedragsregels die Defensie heeft uitgevaardigd, in overeenstemming met de maatregelen die de overheid heeft genomen. De onderzoeken van de IVD gaan door, zij het met de benodigde aanpassingen en in goed overleg met alle betrokkenen. De veiligheid van het defensiepersoneel staat immers voorop.