IVD-Werkprogramma 2020: Gevaarlijke stoffen, sociale veiligheid en missies

De inspectie begint in 2020 met drie nieuwe onderzoeken naar thema’s die verband houden met de veiligheid van defensiemedewerkers. Deze nieuwe onderzoeken, de veertien lopende onderzoeken en de eigen agenda voor de verdere ontwikkeling van de inspectie zijn beschreven in het Werkprogramma 2020. De planning in het werkprogramma is niet in beton gegoten, want voorvallen en het onderzoek daarnaar zijn niet te voorspellen.

Een van de nieuwe onderzoeken maakt deel uit van een meerjarig programma gericht op de veiligheid bij missies in het buitenland. De rode draad is het veiligheidsmanagement: heeft Defensie via operationeel risicomanagement inzicht in de risico’s en in welke mate beheerst zij die? De IVD kijkt daarbij ook naar materieel en voorzieningen. Hoe zit het met de opslag, het onderhoud en het gebruik van materieel en voorzieningen in een uitzendgebied?

Gevaarlijke stoffen

De inspectie richt de aandacht in 2020 ook op de inventarisatie door Defensie van gevaarlijke stoffen op de werkplek. Het gaat erom in hoeverre Defensie zicht heeft op de gevaarlijke stoffen waarmee defensiepersoneel in aanraking kan komen tijdens het werk. Dit onderzoek sluit aan bij het nationale programma gevaarlijke stoffen bij bedrijven van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De IVD onderzoekt al hoe het vervoer van gevaarlijke stoffen via de lucht verloopt.

Sociale veiligheid bij vervolgopleidingen officieren

Het derde nieuwe, thematische onderzoek waarmee de IVD in 2020 begint, gaat over de sociale veiligheid in de vervolgopleidingen van officieren. De inspectie gaat onderzoeken in hoeverre de opleidingen officieren toerusten voor toekomstige taken op het gebied van sociale veiligheid en of deze vervolgopleidingen hun een sociaal veilige leeromgeving bieden. Op dit moment loopt er een vergelijkbaar onderzoek van de IVD bij de vervolgopleidingen voor onderofficieren.