Inspectie Veiligheid Defensie onderzoekt duikongeval

Op 9 april 2019 is een duiker van het Commando Zeestrijdkrachten kort nadat hij weer boven water kwam onwel geworden. De duikoperatie werd uitgevoerd voor de Belgische kust vanaf de mijnenjager Zr. Ms. Zierikzee. De Inspectie Veiligheid Defensie start een onderzoek naar dit ongeval. 

In het werkprogramma 2019 had de inspectie voor de tweede helft van dit jaar een onderzoek aangekondigd naar de uitvoering van de aanbevelingen uit het interne onderzoeksrapport van Defensie uit 2018 over een duikongeval in 2015. Tijdens een oefening voor de kust van Curaçao kwam toen matroos Mandy Groenewoud om het leven. Bij de oefening in 2015 werd gebruikgemaakt van een soortgelijk gesloten duiksysteem als bij het recente ongeval voor de Belgische kust.

De inspectie combineert beide onderzoeken met als doel:

  • het beantwoorden van de vraag hoe het ongeval op 9 april 2019 heeft kunnen gebeuren en welke lessen daaruit zijn te leren, en
  • of de aanbevelingen uit het eerdere interne onderzoek zijn uitgevoerd en of daarmee de veiligheid structureel is verbeterd, zowel technisch (uitrusting) als in de bedrijfsvoering (veiligheidsmanagement).