Bevoegdheden en werkwijze IVD formeel bekrachtigd

De Staatscourant heeft op 18 april 2019 de Regeling inzake werkwijze en bevoegdheden IVD en op 19 april het onderzoeksprotocol IVD gepubliceerd.

Ministeriële regeling

De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) verricht onderzoek naar voorvallen en doet thematisch en systeemgericht onderzoek. De regeling, die is vastgesteld door de minister van Defensie, formaliseert de bevoegdheden van de IVD die voor inspectiediensten gebruikelijk zijn, zoals het vorderen van inlichtingen, het verkrijgen van toegang tot locaties, het onderzoeken van zaken, openen van verpakkingen en nemen van monsters. De IVD gaat vertrouwelijk om met de verkregen informatie. 

Onderzoeksprotocol

In het onderzoeksprotocol beschrijft de IVD hoe een onderzoek verloopt, wat de IVD van betrokkenen verwacht en wat de wederzijdse rechten en plichten zijn.